Vårbruk

Lamningen är nästan avklarad, då börjar nästa projekt: trädgård. 
Vresrosorna klippta och rosenspireorna ansade. Kvar är ogräset bland smultronen men var är kantstenarna?

Några timmar senare. 
Stenarna upptagna och ogräset borta och smultronen rensade och med ny jord ska de växa och få mycket bär!! De blev satta lite högre upp för att få bättre plats.